Мероприятие (событие): 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Период:
26. янв - 26. янв 2023
Окончание регистрации:
24. янв 2023
Участники / зрители:
0 / 0
Сбор за участие:
0.00
Плата за вход:
0.00
Категория:
Семинар
Норматив (дисциплина):
Ничего
порода:
все породы
Веб-сайт мероприятия:
www.kreds20.dk
Улица:
Industriparken 5
Почтовый индекс / Город:
6880 / Tarm
Организатор:
Schaeferhundeklubben
E-Mail:
Еще не сохранено
Номер телефона:
Еще не сохранено
Ваш статус:
Вы не подтвердили свое присутствие на данном мероприятии.
This event is organized with
Населенный пункт:
-
Улица:
Industriparken 5
Почтовый индекс / Город:
6880 / Tarm
Страна:
Дания Дания
Расстояние:
Расчет невозможен
Время проведения
Калькуляция невозможна.
Организатор:
Schaeferhundeklubben
Улица:
Industriparken 5
Почтовый индекс / Город:
6880 / Tarm
E-Mail:
Еще не сохранено
Номер телефона:
Еще не сохранено

Информация о мероприятии

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.